Košík

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Po registrácii na www.ineos.sk sa predlžuje na 36 mesiacov na vybrané produkty. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený www.pixelelektro.sk.
Reklamačný protokol nájdete TU.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@pixelelektro.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. 

Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, so všetkými obalmi, s ochrannými fóliami (nesmú byť odlepené), nepoškodený a bez známok používania. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom. 
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Vprípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy nájdete TU